Instynkt Drapiezcy

Niektóre z osób są na stałe połączone z totemicznymi bestiami. Ludzie ci potrafią łączyć swoje ciała i dusze ze zwierzęciem, aby otrzymać pewne ich aspekty.

Dzięki połączeniu z instynktem bestii drzemiącej w naznaczonym, potrafi on lepiej tropić zwierzynę i polować na nią. Dotyczy to głównie osób z duchem opiekuńczym będącym drapieżcą.

Moc ta daje dodatkowe ułatwienia są dla testów tropienia, spostrzegawczości i trafienia tropionej ofiary.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License